What I tell you should be read quickly, like when you look.

Various states of undress.

Waterfalls.

Saunas, Jacuzzis and Aluminium Wheels.

Speed with style. Not too sweet not too dry.

Chiaroscuro, motion, symmetry, embellishment.

There is something about the heaviness that I like.

They used what they called honest materials: earthenware, wood, sisal, felt, burlap and unbleached cotton. And indeed, these honest materials helped to remind them that there was something deeply dishonest about the plastics, Lycra, fake leather and acrylics that their suburban neighbours used in dreaming up their modern lives.

Ethically, baroque signalled the degeneration of the purity, simplicity and clarity of medieval art; the disavowal of an original spirituality by a religious institute gone corrupt; the end of the ascetic ideal
of turning inward and meditation.

During baroque period, the technique of monumental stained glass was abandoned altogether: sumptuous interiors of churches decorated in rich polychrome of altars and sculptures, gold-plated stuccos
and artificial marble on the walls required lots of light. This is why baroque reconstructions of gothic churches had windows enlarged and colorful glazing removed.

The use of sumptuous stained glass windows was abandoned and stained glass replaced with simple glass assembled in geometric shapes: churches were richly decorated and there was a need for much light, which is why windows were enlarged and clear glass was used.

text by: Michal Novotný

 

CZ/

To, co říkám, by mělo být čteno rychle, jako když se díváš.

Různé stavy vysvlečení.

Vodopády.

Sauny, vířivky a hliníková kola.

Tempo s elegancí.

Ne příliš sladké, ne příliš suché.

Šerosvit, pohyb, napětí, symetrie, zdobnost. 

Něco se mi na té tíživosti vlastně líbí. 

Protežovali to, čemu říkali upřímné materiály: kamenina, dřevo, sisal, plsť, pytlovina a nevybělená bavlna. A určitě, tyto upřímné materiály jim připomínaly tu hlubokou neupřímnost plastů, Lykry, koženky a akrylátů, ze kterých jejich příměstští sousedé stavěli své vysněné moderní životy. 

Eticky baroko signalizovalo degeneraci čistoty, jednoduchosti a průzračnosti středověkého umění; odmítnutí původní spirituality náboženskou institucí, která se nechala zkorumpovat; konec asketického ideálu obracení se do nitra k meditaci.

Baroko však monumentální vitraj zcela opustilo - pro honosné interiéry chrámů  s bohatou polychromií oltářů a plastik, zlacenými štuky a umělými mramory na stěnách bylo potřeba hodně světla. Proto se při barokních přestavbách gotických chrámů rozšiřovala okna a pochopitelně se odstranilo i barevné zasklení.  

Upustilo se však od honosných vitrají, ty byly nahrazeny prostým sklem, které se skládalo do geometrických tvarů, neboť kostely byly honosně zdobeny, bylo potřeba velké množství světla, proto
se okna rozšiřovala a používala se nebarevná skla.

text by: Michal Novotný